MGM Springfield строи ново казино

Президента на MGM Springfield Михаил Матис казала общинските съветници са одобрили план за строежа на местното казино, с актуализираните планове за мястото ще бъдат готови през януари а главиня изпълнител ще бъде нает през февруари.

По време на работна среща в кметството, Матис представи настоящата схема с проект на стойност $800 милиона, като изтъкна, че има много работа за вършене, преди основната конструкция да започне през пролетта на 2015.

Предварителния строеж включва: крайните проверки на плановете на сайта, които трябва да бъдато одобрени от съвета; завършването на покупката на недвижими имоти; създаване на план за преместване на наемателите включително стимули за тези, които да останат в бизнес района; преглед на работата и отстраняване на азбест в някои сгради в зоната на казино. В допълнение, ще има информация за строителството на сесията която ще е 11 декември, за да се въведе изграждане търговски партньори и строителен екип, същота първоначалния екип на служители на MGM ще бъде въведена през януари, каза Матис.

В отговор на въпроси от съветници, Матис обеща „прозрачност и сътрудничество“ на работните взаимоотношения.

Матис заяви, че е „наистина вълнуващо“, за да бъде част от този проект.

Председателя на съвета на Майкъл Фентън каза, че съвета служи да следи за зониране и ползване на земята, и той създаде прозрачна среща в понеделник, за да получи актуална информация от MGM за плащанията по график,както и планиране на следващите стъпки.

„Това е изключително продуктивно“, каза на работното заседание Фентън. „Ние сме развълнувани да работим с MGM“ каза още той.

Вашият коментар