Увеличение на жилищното строителство на сгради в Блъфс

Значително се увеличи строителството на сгради в Блъфс през 2014. Имаше над 30 издадените разрешителни за строеж на нови строителни обекти в сравнение с 2013 г. Освен това има повече от 20 милиона долара допълнителна търговска оценка на тези [...]