MGM Springfield строи ново луксозно казино

Президента на MGM Springfield Михаил Матис казала общинските съветници са одобрили план за строежа на местното луксозно казино, с актуализираните планове за мястото ще бъдат готови през януари а главиня изпълнител ще бъде нает през февруари. По време на работна [...]