Предлага ме ви списък на най-големите компании разделени по райони

Северозападен район ( Област: Видин, Враца, Ловеч, Плевен, Монтана):
1.„Олива” АД, град Кнежа – 377591 хил. лв
2. „Месокомбинат – Ловеч” АД, град Ловеч – 132 315 хил. лв
3. „Крос” ООД – град Монтана – 114 256 хил. лв

Североизточен район (Област: Варна, Добрич, Търговище, Шумен):
1.„Агрополихим” АД, град Девня – 546 252 хил. лв
2. „Тракия Глас България” ЕАД, град Търговище – 443 580 хил. лв
3. „Солвей Соли” АД, град Девня – 429 900 хил. лв

Северен централен район (Област: Велико Търново, Габрово, Разград, Русе, Силистра):
1. „Идеал Стандарт Видима” АД, град Севлиево – 355 556 хил.лв
2. „Амилум България” АД, град Разград – 291 966 хил. лв
3. „Монтюпе” ЕООД – град Русе – 222 124 хил. лв

Югозападен район ( Област: София-град, София – област, Благоевград, Перник, Кюстендил):
1. „Аурубис България” АД , град Пирдоп – 4 177 788 хил. лв
2. „ОМВ България” АД, град София – 1 014 875 хил. лв
3. „Сакса” ООД, град Долна Баня – 933 948 хил. лв