Градовете с най-висока престъпност в България

 

 

 

 

 

Ето градовете където се извършват най-много престъпления в България:

 

  1. Ловеч – В полицията са регистрирани 1 627 престъпления или 1 134 криминални прояви на 100 хиляди души население

 

  1. Видин – С установени 1 181 нарушения на закона или 1 149 злодеяния на глава от населението

 

  1. Габрово – За миналата година са станали 1 558 закононарушения – 1 226 престъпления на 100 хиляди души население.

 

  1. Кюстендил – 1 763 престъпления през 12-те месеца на миналата година. Иначе казано се падат по 1 239 злодеяния.

 

  1. Враца – През миналата година са регистрирани 2 388 престъпления или 1 247 криминални деяния на 100 души от населението

 

  1. Плевен – През 2016 година в Плевен са отчетени 3 615 престъпления, по показател „глава от населението“ това прави 1 268 престъпления на 100 хиляди души от населението

 

  1. Перник – През миналата година са се падали по 1 340 престъпления на 100 хиляди души население.

 

  1. Варна – С близо 7 хиляди регистрирани престъпления през 2016 година. Това прави 1 361 престъпления на 100 хиляди души от населението

 

  1. София – Очаквано, броят на престъпленията в столицата е най-голям – 21 976. На 100 хиляди души от населението на най-големият град в България се падат по 1 508 криминални деяния

 

  1. Бургас – През 2016 година са извършени 7 776 престъпления. Според броя на жителите обаче това прави 1 730 престъпления на 100 хиляди души, което изстрелва Бургас на върха на незавидната класация.